Potpuno budna

Letnje haljine, priroda, maca Marica i ogromna zelena prostranstva.
Nisu mi falili ni ljudi ni internet.
Ta potpuna tišina ometena samo kojim zvukom vetra i ptica..prijala je ovih dana.
Brali smo šljive, pekli kukuruz na vatri i sve je mirisalo na detinjstvo.

Polako se oprastam od leta.
...bilo je mozda jedno od najlepših do sada.

Labels: